Innen få år spås det at det kan være opp mot 30 aktive vindkraftanlegg bare i

Trøndelag. To av dem i Flatanger kommune. Det har gitt grobunn til en ny
motstandsbevegelse langs hele kysten. 
info
×
Using Format